צור קשר

מה זה נוטריון

תוכן עניינים

מה זה נוטריון, נוטריון הוא עורך דין מוסמך שעבר קורס נוסף לקבלת תואר הנוטריון, המאפשר לו לאשר, לאמת, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימת נוטריון היא בעלת משקל רב יותר משל עורך דין פשוט, והיא מעידה בפני בית המשפט כי המסמך הוא מקורי, חוקי, ומאושר על ידי כל הצדדים החתומים עליו ממקום של רצון חופשי ותום לב, בהמשך המאמר אפרט לעומק מה זה נוטריון. 

מה זה נוטריון

מסמכים המקבלים חתימה של נוטריון יכולים להוות ראיות מוצקות, שניתן להציג בפני המשטרה או בית המשפט, והם מקבלים תוקף גם בארץ וגם בחו"ל.

מה ההבדל בין נוטריון לעורך דין

מה ההבדל בניהם? ומה זה נוטריון? עורך דין הוא איש מקצוע שלמד תואר ראשון בעריכת דין, במהלכו נחשף לתחומי המשפט השונים, עשה התמחות במשרד גדול בכדי לרכוש ידע וניסיון בתחום או מספר תחומים מעולם המשפט ועבר את מבחן הלשכה המדיני, המעניק לכל עורך דין רישיון לעסוק בעריכת דין במדינת ישראל.

נוטריון, הוא אזרח ישראלי שהוסמך כעורך דין על ידי לשכת עורכי הדין בישראל ועוסק בעריכת דין מזה כ- 10 שנים לפחות. על הנוטריון להיות אדם ללא עבר פלילי או עבירות באשר הן, ובעל יכולת להדגים את איכויות עריכת הדין המקצועיות שלו.

מה זה נוטריון, במידה ועורך דין עונה לכל הקריטריונים הללו, עליו לעבור קורס ספציפי ללימודי נוטריון שבסופו יקבל רישיון נוטריון מן המניין, על ידי הוועדה של משרד המשפטים. הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה ובוחנת את כל הבקשות למעמד נוטריון המוגשות על ידי עורכי דין שונים.

במידה והוועדה מחליטה להסמיך את עורך דין X לנוטריון, הוא יזומן לוועדה לחתום בספר הקרוי ספר הנוטריונים, שבו כלולות כל החתימות של הנוטריונים המאושרים על ידי הוועדה לעסוק במקצוע במדינה. מרגע תיעוד החתימה בספר הנוטריונים, עורך הדין X מוסמך כנוטריון ובאפשרותו לחתום על מסמכים שונים בארץ ובחו"ל, ועל ידי כך להקנות להם מעמד מהימן.

מה זה נוטריון

תפקידיו של הנוטריון – מה זה נוטריון

מי יכול להיות נוטריון? לעורך דין נוטריון ישנן יכולות וסמכויות העולות על אלו של עורך דין פשוט:

 • אימות חתימה – באפשרות הנוטריון לבחון חתימה ברמת המיקרו ולאמת את האותנטיות שלה על גבי על מסמך. באפשרותו להציג את ממצאיו בפני בית המשפט, המשטרה או כל רשות אחרת. מאחר והנוטריון מוסמך לבצע תפקיד זה, כל רשות בפניה יוצגו הממצאים בדרך כלל תקבל את הממצאים כמהימנים ותיקח אותם בחשבון בעת מחשבה על הכרעה סופית.
 • אישור ייפוי כוח – לעיתים, אנשים מזייפים מסמכים של ייפוי כוח במטרה להשיג שליטה של ממון או על אדם למטרות רווחיות ואינטרסנטיות בלבד. לנוטריון ישנה היכולת לבחון את החתימה הזו לעומק ולעמוד על מקוריותה. על ידי כך, יכול הנוטריון להעיד אם המסמך זויף על ידי מיופה הכוח או אכן נחתם על ידי מייפה הכוח וכי מייפה הכוח בחר במיופה הכוח שחתום על המסמך באופן אישי.
 • אישור העתק מסמך – לנוטריון מותר לאשר כי העתק של מסמך אכן מדגם את המסמך המקורי, ואינו כולל רק חלק מהמידע או מידע מסולף.
 • שירותי תרגום – לעיתים, מתעורר הצורך להגיש מסמכים רשמיים כמו חוזים, תעודות ואישורים הכתובים בעברית, למוסד חיצוני שאינו דובר בשפה העברית. כתוצאה מכך, על האדם המעוניין להעביר את המסמכים לתרגם אותם לשפה הרצויה.

  כאשר מדובר במסמכים משפטיים מהותיים, אך ורק נוטריון מוסמך לתרגם אותם. תרגום על ידי גורם אחר בדרך כלל ידחה על ידי הגוף מקבל המסמכים. תרגום על ידי נוטריון מבטיח כי כל התכנים המובעים במסמך בעברית אכן מתורגמים באופן זהה ובמשמעות זהה למסמך חדש, שיוגש לרשות הזרה.

  במקרים מעין אלו, חיוני לשמור על נוסח מקורי וברור בכדי להימנע מטעויות או דו-משמעויות שעשויות לפגוע בהליך בין שני הצדדים. בכדי להביא לתרגום ברמה גבוהה שכזו, על הנוטריון לשלוט בשתי השפות בהן עליו להשתמש באופן מלא.

  במידה ואין הנוטריון שולט באחת מהשפות, באפשרותו להעביר את המסמך למתרגם חיצוני שיתרגם את המסמך בצורה קוהרנטית, תוך שמירה על משמעות זהה וברורה בשני המסמכים. למסמך מסוג זה יש לצרף אישור נוטריוני של הצהרת מתרגם, בו המתרגם מצהיר בפני הנוטריון כי הוא אכן שולט בשתי השפות וכי תרגום המסמך הוא אכן מדויק ונאמן למקור.
 • אימות הסכמי ממון – חתימה של הסכם ממון נערכת בפני נוטריון ועל ידי כך ביכולתו להעיד על כך שההסכם נחתם על ידי שני הצדדים ביושר וממקום של תום לב ורצון לבנות חיים משותפים ומסודרים ביחד.

שאלות נפוצות

מה זה נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין מוסמך שעבר קורס נוסף לקבלת תואר הנוטריון, המאפשר לו לאשר, לאמת, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים.

מסמכים המקבלים חתימה של נוטריון יכולים להוות ראיות מוצקות, שניתן להציג בפני המשטרה או בית המשפט, והם מקבלים תוקף גם בארץ וגם בחו"ל.

כמה עולים שרותי הנוטריון?

מחירון נוטריוני לשנת 2022

אימות חתימה על מסמך

 • אימות של יחיד על מסמך כחותם ראשון: סך 169 ש”ח
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך: סך 67 ש”ח
 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת (אדם אחר או תאגיד) היה מוסמך לכך: סך 67 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: 67 ש”ח
 • אם השירות הנ”ל כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון: תוספת 50% מן השכר הקבוע עבור תרגום (ראה בהמשך).

אישור העתק צילומי של מסמך

 • לעמוד הראשון: סך 67 ש”ח
 • לכל עמוד נוסף: סך 5 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף עבור העמוד הראשון: סך 22 ש”ח; ולכל עמוד נוסף: סך 5 ש”ח

תרגום נוטריוני

 • עד מאה המלים הראשונות בתרגום: סך 213 ש”ח
 • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן עד אלף מלים: סך 169 ש”ח
 • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן מעל אלף המלים הראשונות: סך 81 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: סך 67 ש”ח

צוואות נוטריוניות

 • לחותם ראשון: סך 246 ש”ח.
 • לכל חותם נוסף: סך 126 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: סך 75 ש”ח

תצהיר נוטריוני

 • למצהיר הראשון: סך 171 ש”ח
 • לכל מצהיר נוסף: סך 68 ש”ח
 • עבור כל אישור (העתק) נוסף: 67 ש”ח

העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

 • אם הסכום שעליו נדרש לערוך את האישור אינו עולה על סך של 76,800 ש”ח: 1,081 ש”ח
 • עלה הסכום על הנ”ל: 2,313 ש”ח

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק השמור שבידי הנוטריון: 181 ש”ח
 • הוצאת העתק מאושר עם הערת הביטול: 65 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: 65 ש”ח

אימות הסכם ממון

 • סך 375 ש”ח
 • עבור כל אישור (העתק) נוסף: 65 ש”ח

אישור נוטריוני בשפה לועזית

 • ערך נוטריון אישור בשפה לועזית אשר אינה עברית או אנגלית: תוספת של 90 ש”ח

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי הדין

 • לכל פעולה אחרת שלא נקבע לה מחיר בתקנות: סכום כקבוע בתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין
 • ואם אין קביעה כנ”ל – 273 ש”ח.

*לפי רשות המיסים
*לא כולל מע"מ
*המחירים משתנים מידי שנה

שתף ברשתות החברתיות

2 תגובות

כתוב תגובה

דילוג לתוכן